akilli boru sistemleri
AKILLI BORU SİSTEMİ

Ek bağlantı elemanları kullanmadan kolaylıkla uygulanabilen ve kaçak riski yok denecek kadar az olan bir sistemdir:

Avantajları:

Düşük Sürtünme Katsayısı

Yüksek Sıcaklığa Dayanım

Esnek Yapı ve Kolay Uygulama

İşçilik ve Zamandan Tasarruf

Çok Düşük Kaçak Riski