bina ici pis su
PİS SU TESİSATI

 Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki atık pis su ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme ve çürütme çukurlarına ileten boru sistemine Bina Pissu Tesisatı denir.

Hıfzısıhha kanununun 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pissuyun kanalizasyona bağlanması zorunludur. Çıtalar, balkon avlu gibi yüzeylere düşen yağış sularını toplayıp yağış kanalına, yağış kanalı olmayan yerlerde de uygun bir alan akıtan sistemlerde pissu tesisatının bir kısmını oluşturular.
       

İyi yapılmış pis su tesisatının özellikleri

  •     Pis ve kirli suları en çabuk ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır.
  •     Koku gaz ve böceklerin pissu borulardan binaya geçmesi önlenmelidir.
  •     Borular hava, gaz ve suyu sızdırmamalıdır.
  •     Borular dayanıklı olup çabuk kırılmamalı, yapının esnemesinden ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir.