temiz su tesisati
TEMİZ SU TESİSATI

Temiz Suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak, tesisat buna göre yapılacaktır.
Hava cephelerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konacaktır. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır.
Projede gösterilen yerlerde ve sıhhı tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında şiber vanalar kullanılacaktır. Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir şiber kullanılacaktır.
Herbir Sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona kısmi ayar vanası konacaktır.
Temiz su tesisat 'TS 828 - Binalarda temiz su tesis kuralları' standatlarına tamamen uygun olacaktır